Foto: @Station Narva festival.

Ida-Viru Loomefond

Ida-Viru Loomefondi abil soovime suurendada  Ida-Virumaal ühiskondlikku sidusust, tugevdada kogukondi, elavdada kultuurielu ning kasvatada kultuuri- ja loomesektoris ettevõtlusaktiivsust, kaasates selleks lisavahendeid erasektorist.

Ida-Viru Loomefond on toetuseks Ida-Viru loovettevõtajatele (FIE ja OÜ) ja MTÜ-dele ning oma tegevuse Ida-Virumaale suunanud loomeettevõtjatele.

 

Algatajad: Kultuuriministeerium ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Fond on avatud rahastajatele nii avalikust kui ka erasektorist.