Taotlemine

Kes saavad toetust taotlema tulla?

Toetust saavad taotlema tulla juriidilised isikud (MTÜ; FIE; OÜ), mis on registreeritud Ida-Virumaale või mille tegevus on suunatud Ida-Virumaale.  

Taotlusvormi täitmiseks vajuta allolevale nupule ning täida etteantud lahtrid. Seejärel saad alla laadida täidetud vormi PDF-faili, mis tuleb digiallkirjastada ning uuesti üles laadida. Juhendi failide digiallkirjastamiseks leiad SIIT.

Täitmine ei õnnestu? Lae .docx taotlusvorm alla SIIT ning täida vorm käsitsi.


Ida-Viru Loomefond

Toetuse taotlus


(nimeta vähemalt kohalik omavalitsus, võimalusel täpsemalt; kui on mitu asukohta, palun nimeta).
 • VÄIKE PROJEKT – Toetus kuni 5000.- EUR
 • SUUR PROJEKT – Toetus kuni 15000.- EUR

 • -

  -

  (ajavahemik, mille jooksul viiakse ellu taotluses toetatavad tegevused ning tekivad nende teostamiseks vajalikud kulud)


  -

  -

  Taotleja andmed  Kontaktisikute andmed

  PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED

  Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada ja selgitage, kuidas see on seotud Ida-Viru Loomefondi eesmärkidega.

  Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse.

  Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.

  Projekti tegevused ja ajakava:

  Kirjeldage tegevusi, millede abil saavutatakse projekti elluviimine.


  Teave, mida taotleja peab oluliseks lisada projekti sisukuse hindamiseks


  PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED

  Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks üritusest osasaajate arv, trükiste maht jne)


  KOOSTÖÖPARTNERID

  Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat mõju projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija)
  Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne ehk eelarve peab tasakaalus olema  KAASFINANTSEERING


  Märkida nimeliselt


  KULUD

  Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne ehk eelarve peab tasakaalus olema  Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude korral inimeste arv • Kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
 • Taotlejal puuduvad riiklikud ajatamata maksuvõlad;
 • Taotlejal ei ole majandusaasta aruanne või FIE-del tuludeklaratsioon tähtajaks esitamata;
 • Taotlejal ei ole esitamise ajal täitmata kohustusi Ida-Viru Loomefondi ees;


 • Lisadokumendid

 • Kui sul on lisainfot projekti kohta, siis saad failid manustada peale käesoleva taotluse salvestamist vastavasse lahtrisse enne taotluse lõplikku esitamist.