Toetamine

Mida teeb Ida-Viru Loomefond?

Mille poolest Ida-Viru Loomefond eristub teistest fondidest?

Fond pakub võimalust osaleda erasektoril Ida-Virumaa positiivsetes muutustes. Ida-Viru Loomefond toob kokku avaliku sektori ja erasektori rahastuse selleks, et võimestada ühiselt kultuuri- ja loomesektorit Ida-Virumaal.

Mida kaasrahastatakse?

Fond rahastab loomemajanduse ettevõtja kui ka kodanikuühiskonna algatusi. Avaliku sektori projekte ei rahastata.

Annetusi loomefondi toetuseks kogume:

* Soovi korral vormistame ettevõtetega ja teiste toetajatega toetuslepingud. Palun teavitage meid sellest soovist.